Kiến thức tên miền, hosting
Kiến thức tên miền, hosting
 HOSTING VÀ TÊN MIỀN, NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

HOSTING VÀ TÊN MIỀN, NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Giống như địa chỉ IP, tên miền là duy nhất (không trùng nhau) trên Internet. Tên miền quốc tế: .com, .net, .info, .biz (kinh doanh), .edu (giáo dục, đào tạo), .org (tổ chức),.. Tên miền việt nam: .vn, .com.vn, .edu.vn,...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÊN MIỀN

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÊN MIỀN

Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý. Nó giống như là địa chỉ nhà hay zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường, một trình duyện...